Word en PowerPoint

Een werkstuk maken in je huiswerk.

Vet cursief en onderstrepen

Links uitlijnen, rechts uitlijnen, centreren, tekst uitvullen

Opsommingstekens en nummering toevoegen

Effect klein kapitaal, superscript of subscript toepassen. In dit menu zit ook het effect doorhalen en dubbel doorhalen.
Je kiest hier ook een andere onderstrepingsstijl.

Een tekst omzetten van kleine letters naar hoofdletters en andersom.

Regelafstand op 1 1/2 of 2 ( dubbel) zetten

Afbeelding invoegen, tekstomloop contour of afbeelding achter tekst plaatsen.

Een tabel van 5 rijen en 6 kolommen invoegen.

In een tabel een extra rij of kolom invoegen.

Een cel vullen met een kleurtje. Je kunt dit ook doen met een rij of kolom: dan moet je eerst die daarvoor selecteren.

In een tabel kun je alle lijnen aanpassen. Je kunt de lijnkleur, lijndikte en lijnstijl aanpassen. Lijnen tekenen met het pennetje

Cellen samenvoegen van een rij of kolom.
Een rand om tekst plaatsen: Rand om tekst plaatsen: toepassen op tekst of toepassen op alinea ( paginabreed)

Schaduwranden, gekleurde randen en vullen met kleur
Een schaduwrand om de tekst plaatsen, de lijnkleur of lijnstijl en lijndikte aanpassen en vullen met een kleurtje (arcering)

Automatisch afbreken: Met deze functie zorg je ervoor dat Word de woorden automatisch gaat afbreken. Word zet nu zelf afbreekstreepjes.